DNA Medical

Akkrediteringer

DNA test bruges i mange forskellige sammenhænge og er i en konstant udvikling. En af de mest almindelige grunde til at foretage en DNA test, er at klarlægge tætte biologiske familierelationer. Ved en familierelateret DNA test, sammenlignes testpersonernes DNA profiler for at klarlægge biologiske tilhørsforhold.

AABB’s Akkrediterings Program

AABB’s Akkrediterings Program er den internationale guldstandard for DNA test laboratorier. Programmet etablerer og fremmer de højeste standarder for kvalitet. De fleste domstole og andre offentlige myndigheder kræver, at DNA-test udføres af AABB-akkrediterede laboratorier.

NATA

NATA akkreditering bygger på ISO baserede processer. Et netværk bestående af 3000 eksperter, bistår med vurderingen af laboratorie faciliteter. For at opretholde akkreditering, skal laboratoriets faciliteter revurderes jævnligt.

ISO 17025

ISO 17025, international standard i overensstemmelse med ISO 9001, men samtidigt teknisk orrienteret og specificerer overordnede kompetancekrav. ISO 17025 blev formuleret til at inkorporere alle ISO 9001 krav, som er relavante mht. test og kalibrering.

Ministry of justice UK

Ministry of justice UK, arbejder for at beskytte offentligheden og har i år 2010 godkendt DDC, DNA Diagnostics Center som organ, til at udføre juridisk slægtskabs DNA test for retsligt brug, under sektion 20 i familierets reformen 1969.

ANAB

ANAB er en international laboratorie akkrediteringsorganisation. Gennem multilaterale samarbejdsaftaler, akkrediterer ANAB med andre, akkrediteringsorganer rundt om i verden. Dette sikrer, at akkrediterede certifikater anerkendes nationalt og internationalt.

CAP-laboratorie

CAP-laboratorie akkreditations programmet anerkendes af den føderale regering som værende lig med eller strengere end regeringens eget laboratorie akkrediterings program. Udover laboratorie undersøgelse på stedet, sender CAP prøver til laboratoriet og evaluerer resultater.

CLIA

CLIA blev etableret 1988, for at sikre nøjagtighed og kontinuitet på laboratorier. Et laboratorium er defineret som enhver facilitet der udfører laboratorieundersøgelser fra mennesker, med henblik på diagnosticering og forebyggelse.

NATA

NATA akkreditering bygger på ISO baserede processer. Et netværk bestående af 3000 eksperter, bistår med vurderingen af laboratorie faciliteter. For at opretholde akkreditering, skal laboratoriets faciliteter revurderes jævnligt.

×
×

Kurv